Kategorija Zračenje

Kako smanjiti zračenje i elektromagnetna polja u kući
Zračenje

Kako smanjiti zračenje i elektromagnetna polja u kući

Studije sugeriraju vezu između kontinuirane izloženosti magnetnim poljima i visoke stope leukemije kod djece. Ovu sumnju potvrđuju Bonnske smjernice (Wissenschaftsladen Bonn), koje se godinama bave problemom zračenja. Europska agencija za okoliš (EEA), Savezni ured za zaštitu od zračenja (BfS) i inicijative Federacije potrošača pozivaju na suzbijanje radijacije.

Pročitajte Više

Zračenje

Kako smanjiti zračenje i elektromagnetna polja u kući

Studije sugeriraju vezu između kontinuirane izloženosti magnetnim poljima i visoke stope leukemije kod djece. Ovu sumnju potvrđuju Bonnske smjernice (Wissenschaftsladen Bonn), koje se godinama bave problemom zračenja. Europska agencija za okoliš (EEA), Savezni ured za zaštitu od zračenja (BfS) i inicijative Federacije potrošača pozivaju na suzbijanje radijacije.
Pročitajte Više