Kategorija Domoroci

Amazonia: Zbog toga vas kontaktiramo?
Domoroci

Amazonia: Zbog toga vas kontaktiramo?

AJ + dijeli video o drami naroda Nukak Makú nakon što su ga kontaktirali evanđeoski misionari iz SAD-a. Ono što je uslijedilo bilo je poražavajuće. Nukak Makú, posljednji nomadski autohtoni narod kontaktiran u Kolumbiji, lovac, sakupljač i ribar koji je naseljavao šume Guaviare na jugu zemlje, suočava se sa najkritičnijom i najkrhkijom tačkom u svojoj istoriji.

Pročitajte Više

Domoroci

Amazonia: Zbog toga vas kontaktiramo?

AJ + dijeli video o drami naroda Nukak Makú nakon što su ga kontaktirali evanđeoski misionari iz SAD-a. Ono što je uslijedilo bilo je poražavajuće. Nukak Makú, posljednji nomadski autohtoni narod kontaktiran u Kolumbiji, lovac, sakupljač i ribar koji je naseljavao šume Guaviare na jugu zemlje, suočava se sa najkritičnijom i najkrhkijom tačkom u svojoj istoriji.
Pročitajte Više