Kategorija EKOLOŠKO OBRAZOVANJE

26. januara, Dan ekološkog obrazovanja
EKOLOŠKO OBRAZOVANJE

26. januara, Dan ekološkog obrazovanja

26. januara obeležava se Svetski dan obrazovanja za životnu sredinu, koji potiče iz 1975. godine, godine u kojoj je održan Međunarodni seminar o obrazovanju za zaštitu životne sredine u Beogradu (glavni grad Republike Srbije). Kao rezultat ovog važnog Konvencija je uspostavila principe ekološkog obrazovanja u okviru programa Ujedinjenih nacija i objavljena je Povelja iz Beograda, u kojoj se ogledaju osnovni zahtevi vezani za ovu temu.

Pročitajte Više

EKOLOŠKO OBRAZOVANJE

26. januara, Dan ekološkog obrazovanja

26. januara obeležava se Svetski dan obrazovanja za životnu sredinu, koji potiče iz 1975. godine, godine u kojoj je održan Međunarodni seminar o obrazovanju za zaštitu životne sredine u Beogradu (glavni grad Republike Srbije). Kao rezultat ovog važnog Konvencija je uspostavila principe ekološkog obrazovanja u okviru programa Ujedinjenih nacija i objavljena je Povelja iz Beograda, u kojoj se ogledaju osnovni zahtevi vezani za ovu temu.
Pročitajte Više