TEME

Energetska efikasnost: manje zagađenja i više udobnosti

Energetska efikasnost: manje zagađenja i više udobnosti

L 'energetska efikasnost zgrade i posljedično uštedu energije to ne predstavlja samo smanjenje zagađenja, već znači i sticanje sigurnosti koja vam omogućava da imate udobnost i kvalitet u svom domu. Iako su dva različita koncepta, efikasnost i ušteda energije usko su povezani jedni s drugima. Pogledajmo koliko je i koliko važno relativno energetsko certificiranje.

Efikasnost i ušteda energije

L 'energetske efikasnosti to je kada počnete koristiti energiju na najbolji način, pazeći da trošite manje i maksimalno iskoristite taj trošak. Različite uštede energije koje ukazuju na želju za manjom potrošnjom uopšte. Razlika je suptilna, ali opipljiva: primjer energetske efikasnosti može biti izolacija kuće, dok je ušteda isključivanje svjetla kada nisu potrebna. U oba slučaja, u građevinarstvu i sektoru nekretnina, efikasnost i ušteda energije su temeljni elementi jer dodiruju važan i osjetljiv ključ za izravnu dobrobit porodice, naime ekonomsku uštedu i udobnost.

Kada se bavite energetskim pitanjem kuće, potrebno je razumjeti kako je stan izgrađen, s kojim materijalima i s kojim karakteristikama, kako bi ta zgrada bila energetski učinkovita i koliko može doprinijeti posljedičnoj uštedi energije.

Ključni kamen predstavlja objektivna procjena koja se koristi za označavanje energetskog certifikata. Ova evaluacija prolazi kroz inspekciju nakon koje se definiraju aspekti zgrade koji mogu omogućiti uštedu energije, što u velikoj mjeri prelazi u ekonomski i životni komfor (s higrometrijskog, termometrijskog i akustičkog gledišta). Procjena situacije u kući omogućava vam da znate kako se kretati kako biste eliminirali otpad ili ga sveli na minimum i povećali energetsku efikasnost.

Certifikat o energetskim svojstvima: ušteda i udobnost

Čak i ako je saenergetske efikasnosti i uštede se ne mogu riješiti trenutni problemi prisutni u svijetu, iako se sa stanovišta zagađenja svakako dobro radi, svakako oni koji vrše energetsku procjenu i certificiranje imaju priliku dobro znati koje su slabosti vlastitog doma i kako optimizirati ih. Na primjer: umetanje određenih struktura i omotača zgrada, izolacija neprozirnih površina, upotreba stratigrafija dobrih performansi itd. Na taj način činite dobro sebi, novčaniku i okolini. Ako tome dodamo upotrebu sistema i postrojenja dizajniranih za garanciju energije pomoću obnovljivih sistema, prednosti se povećavaju.

U svjetlu ovih razmatranja, oslonite se na specijaliziranu kompaniju koja će izvršiti energetsku procjenu i certifikaciju (BEE) postaje veoma važno. ACE Consulting Energy Certification, na primjer, bavi se upravo ovom vrstom procjena. Certifikat o energetskim svojstvima u nekim slučajevima može biti obaveza, ali općenito se uvijek može reći da je to prilika da napravite udoban dom i uštedite energiju.

Dvostruka službena i praktična vrijednost ovog dokumenta čini ga presudnim povjeriti profesionalcima koji mogu pružiti pravno i službeno priznati valjani. Međutim, to je moguće samo ako su osoblje i agencija ovlašteni i tek nakon inspekcije nema puno priznatih agencija, ali ih je lako prepoznati po odgovarajućoj cijeni i garanciji fizičkog posjeta kući.Video: Kontekst: Zagađenje zraka u BiH (Juli 2021).