Otpad

Kako napraviti domaći biodigestor

Kako napraviti domaći biodigestor

Ovaj video može sadržati neugodne slike po mišljenju mnogih, ali svrha mu je educirati i predstaviti eksplicitni materijal o testu i demonstrativnom biodigestoru.

Kako proizvesti plin metan kroz kućni biodigestor. studenti prvog semestra Fakulteta za matematiku i fiziku Centro Universitario de Occidente.

Neka ova vrsta projekata bude izvor inspiracije i kompetencija, tako da nove generacije učenika nastavnog osoblja pokažu svoju sposobnost i svoju konkurentnost, nadmašujući ovu vrstu projekata.


Video: Biogas Digester What You Need To Know (Jun 2021).