VIDEO

Potrošač, bitna karika u kružnoj ekonomiji

Potrošač, bitna karika u kružnoj ekonomiji

Kružna ekonomija nije moda ili trend, već obaveza koju sve uprave sastavljaju sa složenim zakonodavnim okvirom koji će potrošača smjestiti u epicentar - kao suštinsku poveznicu - održivog razvoja.

Koncept "koristiti i baciti" je daleko, a prije svega neupotrebljen i potpuno zastario, što je istisnuto direktivama, a sve više i potrošačkim navikama Španaca, novim aksiomom " koristiti, reciklirati i ponovo koristiti ”.

Slika: Ángel Herrera (EFE agencija)
Montaža i montaža: Raúl Casado (EFE agencija)
Video izvještaj EFEverde uz podršku Signusa.
Zahvalnice: Valoriza Servicios Ambientales Signus.


Video: HOME, Dokumentarni Film Sa Prevodom (Jun 2021).