VIDEO

Istorija stvari (španski)

Istorija stvari (španski)

Priča o stvarima mrežni je dokumentarni film o životnom ciklusu roba i usluga. Prepričala je Annie Leonard, predstavlja kritički pogled na potrošačko društvo. Otkriva veze između velikog broja socijalnih i ekoloških problema i poziva sve nas da stvorimo održiviji i pravedniji svijet.

Od vađenja do prodaje, KORIŠTENJA i odlaganja, sve stvari u našem životu utječu na zajednice, a većina toga je skrivena. Priča o stvarima zabavan je, dinamičan DVD s puno podataka koji u 20 minuta opisuje skrivenu stranu naših obrazaca proizvodnje i potrošnje. Istorija stvari razotkriva veze između velikog broja ekoloških i socijalnih problema i poziva UNIJU da stvori pravedniji i održiviji svijet. Naučit će vas puno, zabaviće vas i MOŽDA će zauvijek promijeniti vaš pogled na stvari.


Video: #AlwaysAtHome - Naučite španski sa Jenni Martin (Jun 2021).